Wat willen wij u graag laten weten?

Hieronder vindt u een aantal berichten wat wij denken wat interessant is om te weten.
15 december 2010
Verzamelbesluit dividendbelasting

Hierin wordt ondermeer goedgekeurd: - dat verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting aan in Nederland gevestigde vennootschappen, die niet aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen, ongelimiteerd kunnen worden ingediend. - dat bij de inkoop van (cumulatief) preferente aandelen waarop jaarlijks een vast dividend wordt uitgekeerd, de inflatiebijstelling achterwege blijft. Inkoop beursgenoteerde aandelen Voor de vrijgestelde inkoop van beursgenoteerde […]

Lees verder
7 oktober 2010
Bedrijfsopvolging

De minister van financiën heeft in een besluit een aantal goedkeuringen opgenomen voor de toepassing van enkele van vrijstellingen, welke zijn opgenomen in artikel 15, eerste lid, onderdelen b, e, f, h en z, van de WBR. 1. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in BV De vrijstelling bij bedrijfsopvolging geldt ook voor een verkrijging van […]

Lees verder
7 oktober 2010
Overdrachtsbelasting

Bijgaand treft u enkele recente belangrijke wijzigingen aan op het fiscale gebied: Overdrachtsbelasting

Lees verder
16 september 2010
Pensioenen en stamrechten

Besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M, Staatscourant 2010, 14304 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Het besluit bevat nieuw beleid over uitstel van de pensioendatum bij doorwerken als ondernemer na het einde van de dienstbetrekking, en over pensioenregelingen […]

Lees verder
15 september 2010
Vaststelling van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

8 september 2010, DB 2010-178M, Staatscourant 2010, 14212 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Handelende wat betreft artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, in overeenstemming […]

Lees verder
10 september 2010
Verwerping van een nalatenschap

Besluit van 31 augustus 2010, nr. DGB2010/876M, Staatscourant 2010, 13795 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Het besluit van 19 februari 2007, nr. CPP2006/1969M, is redactioneel aangepast. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet zijn verwerkt. Deze redactionele aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging. Onderdeel 7 is […]

Lees verder
8 september 2010
Schenk- en erfbelasting Waardering

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M, Staatscourant 2010, 8451 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 18 augustus 2006, nr. CPP2006/1958M. Het betreft de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de […]

Lees verder
8 september 2010
Schenkbelasting. Kwijtschelding

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/875M, Staatscourant 2010, 8453 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is het besluit van 21 december 2007, nr. CPP2007/2996M redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet. Deze redactionele aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging. Onderdeel […]

Lees verder
8 september 2010
Erfbelasting Aftrekposten nalatenschap

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/877M, Staatscourant 2010, 8447 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het besluit van 16 februari 2006, nr. CPP2005/2787M voor de toepassing van de gewijzigde Successiewet per 2010. De tekst is redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de terminologie) die per 1 januari 2010 in […]

Lees verder
8 september 2010
Schenk- en erfbelasting Internationale aspecten

Besluit van 25 mei 2010 nr. DGB2010/878M, Staatscourant 2010, 8153 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit zijn de besluiten van 7 december 2005, nr. CPP2005/1649M en 21 december 2005, nr. CPP2005/2546M, samengevoegd. De besluiten zijn geactualiseerd en redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van […]

Lees verder
8 september 2010
Wijziging van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

18 mei 2010, NR. DB 2010/103 M , Staatscourant 2010, 7724 De Minister van Financiën, Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; Gelet op artikel 3.34, eerste en tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001; Besluit: ARTIKEL I Artikel 14 van de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 komt te luiden: Artikel 14 De willekeurige […]

Lees verder
8 september 2010
Fiscale belegginsinstelling

Besluit van 12 december 2008, nr. CPP2008/708M, Scrt. nr. 252 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit bevat het beleid met betrekking tot artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het is een samenvoeging van twee eerdere besluiten. Bij de samenvoeging zijn de onderdelen zonder beleidsmatig karakter vervallen. Inhoudelijke wijziging […]

Lees verder

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN
mail@herafinance.nl

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram