Wat willen wij u graag laten weten?

Hieronder vindt u een aantal berichten wat wij denken wat interessant is om te weten.
8 september 2010
Eigenwoningrente

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921, Staatscourant 2010, 8462 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit bevat het beleid over de eigenwoningrente. Het vervangt het besluit van 29 oktober 2009, CPP2009/2148M en is aangevuld met de onderdelen over de eigenwoningrente uit het besluit van 1 oktober 2003, nr. CPP2003/1606M (woonverenigingen). Dit […]

Lees verder
8 september 2010
Executeursbeloning

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/676M, Staatscourant 2010, 8446 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit betreft de fiscale behandeling van het zogenoemde salaire differé en de executeurbeloning. Het besluit vervangt het besluit van 3 augustus 2004, nr. CPP2004/1121M. De aanpassingen zijn louter redactioneel, met name in verband met de herziening […]

Lees verder
8 september 2010
Geruisloze omzetting

Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M, Staatscourant 2010, 10512 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit bevat een samenvoeging, actualisering en verduidelijking van de besluiten van 11 augustus 2004, nr. CPP2004/664M en van 31 december 2004, nr. CPP2004/1568M. Daarnaast zijn in het besluit versoepelingen opgenomen bij de toepassing van de […]

Lees verder
8 september 2010
Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging huwelijkse voorwaarden. Pleegkind

Besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Staatscourant 2010, 10783 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit zijn de besluiten van 8 maart 2004, nr. CPP2003/2026M, 21 juni 2007, nr. CPP2007/1223M en 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M samengevoegd en geactualiseerd. In dit besluit is het beleid opgenomen voor de schenk- en […]

Lees verder
3 september 2010
Inkomen uit sparen en beleggen BOX 3

Besluit van 31 oktober 2005, nr. CPP2005/1272M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. In dit besluit is het beleid op het terrein van het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) uit een aantal besluiten samengevoegd. Dit besluit vervangt daardoor de besluiten van 5 juni 2003, nr. CPP2003/1013M, 23 […]

Lees verder
3 september 2010
Deelnemingsvrijstelling

Besluit van 12 juli 2010, nr. DGB2010/2154M, Staatscourant 2010, 11223 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is het beleid opgenomen over de deelnemingsvrijstelling (artikelen 13 e.v. van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 26 februari 2008, nr. CPP2008/257M. Inleiding Door de […]

Lees verder
3 september 2010
Doorschuiffaciliteit bij inbreng oz

Besluit van 12 juli 2010, nr. DGB2010/4141M, Staatscourant 2010, 11252 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit betreft de toepassing van de doorschuiffaciliteit van artikel 3.99a Wet IB 2001. In dit besluit wordt onder meer uitvoering gegeven aan een toezegging aan de Tweede Kamer voor gevallen waarin inbreng plaatsvindt van een onroerende […]

Lees verder
3 september 2010
Goedkoopmansgebruik tbv voorzieningen

Besluit van 6 augustus 2010, nr. DGB2010/3706M, Staatscourant 2010, 12741 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit zijn enige handvatten op het terrein van goed koopmansgebruik opgenomen voor zover het betreft de vorming van een voorziening. Zijdelings komen ook vormen van uitstel van winstneming aan de orde. Dit besluit is een […]

Lees verder
3 september 2010
Successierechten

Bijgaand treft u enkele recente belangrijke wijzigingen aan op het fiscale gebied: Successierechten

Lees verder
3 september 2010
Reiskostenvergoeding

Besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/1879M, Staatscourant 2010, 13577 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 12 september 2008, nr. CPP2008/1810M. Aangepast is het onderdeel over de OV-chipkaart (onderdeel 9). 1. Inleiding Het besluit betreft de fiscale behandeling in de loonheffingen en inkomstenbelasting van […]

Lees verder
3 september 2010
Verlaagd tarief op arbeidskosten bouw

De minister van Financiën heeft besloten dat het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 oktober 2010 van toepassing is op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Moment van tariefbepaling Het moment […]

Lees verder
3 september 2010
DGB20102527M Diverse onderwerpen

Besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/2527M, Staatscourant 2010, 13579 De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een samenvoeging van het besluit van 9 februari 2007, nr. CPP2007/283M, over de tabel voor bijzondere beloningen en over eindheffing en van het besluit van 19 juli 2007, nr. CPP2007/1439M, over een studentenkaart. Nieuw […]

Lees verder

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN
mail@herafinance.nl

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram