Wat willen wij u graag laten weten?

Hieronder vindt u een aantal berichten wat wij denken wat interessant is om te weten.
12 juli 2011
Postuum loon

Loonheffingen Loon van een overleden werknemer dat door de erfgenamen wordt genoten, vormt voor hen loon uit vroegere dienstbetrekking van een ander (zie artikel 2, eerste lid, van de Wet LB en het Handboek loonheffingen). Dit kan tot praktische problemen leiden. Om aan deze problemen tegemoet te komen, keurt de staatssecretaris van Financiën het volgende […]

Lees verder
7 juli 2011
inkoop en uitgifte eigen aandelen in een onroerende zaaklichaam

De inkoop van eigen aandelen, dan wel de uitgifte van aandelen door een Ozl kan een belastbaar feit vormen voor de overdrachtsbelasting. Ik acht het niet in alle gevallen wenselijk dat ter zake hiervan overdrachtsbelasting wordt geheven. Daarom keurt de staatsecretaris van Financiën het volgende goed met toepassing van artikel 63 van de AWR (hardheidsclausule). […]

Lees verder
7 juli 2011
Ongedaan maken van certificeren van aandelen in onroerende zaaklichamen

De verkrijging van een of meer certificaten van aandelen in een Ozl kan een belastbaar feit zijn voor de overdrachtsbelasting. Dit geldt ook voor de situatie waarin alle certificaten worden (terug) omgewisseld voor de onderliggende aandelen. De heffing van overdrachtsbelasting kan bij het ongedaan maken van de certificering leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. […]

Lees verder
7 juli 2011
Certificeren van aandelen in onroerende zaaklichamen

De verkrijging van een of meer aandelen in een onroerende zaaklichaam (Ozl) kan een belastbaar feit zijn voor de overdrachtsbelasting. Dit geldt ook voor het onderbrengen van de bedoelde aandelen in een stichting administratiekantoor tegen uitreiking van certificaten. De heffing van overdrachtsbelasting bij certificering kan echter onder omstandigheden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. […]

Lees verder
7 juli 2011
Verkrijging door NV of BV in oprichting

Het is mogelijk dat de oprichter van een NV of BV vooruitlopend op de oprichting, namens de op te richten vennootschap, onroerende zaken in eigendom verkrijgt. De oprichter is daarbij overdrachtsbelasting verschuldigd. Na oprichting is de NV of BV pas gebonden aan deze verkrijging op het moment waarop zij deze bekrachtigt (artikel 2:203 (93) van […]

Lees verder
7 juli 2011
Misverstand bij tenaamstelling

Het is mogelijk dat door een misverstand bij een levering de onroerende zaak niet op naam is gesteld van de persoon aan wie bedoeld was over te dragen. Als in een dergelijke situatie de tenaamstelling wordt gecorrigeerd door een nieuwe levering, is het niet wenselijk dat opnieuw overdrachtsbelasting wordt geheven. Daarom keurt de staatsecretaris van […]

Lees verder
30 juni 2011
Kerstpakketten

Ondernemers verstrekken aan hun werknemers goederen of diensten als loon in natura als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het BUA, zoals gratis kerstpakketten. Een ondernemer kan de aan de verstrekking toe te rekenen voorbelasting in aftrek brengen als hij uitsluitend belaste handelingen verricht en het totaal van de verstrekkingen per werknemer […]

Lees verder
30 juni 2011
Fiets van de zaak

De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de inkoopprijs wordt verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer voor de aan hem verstrekte fiets. Als het saldo niet hoger is dan € 749 inclusief btw, komt de voor de inkoop van de fiets aan de ondernemer in rekening gebrachte btw volledig voor aftrek in aanmerking. Om […]

Lees verder
30 juni 2011
Heffing ivm privegebruik auto

De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de btw die is verschuldigd als gevolg van de toepassing van artikel 4, tweede lid, van de wet OB wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de betreffende auto. Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt betekent dit het volgende: a) De ondernemer […]

Lees verder
28 mei 2011
Rittenregistratie voor rijschoolhouders vereenvoudigd

27 mei 2011 De rittenregistratie voor rijschoolhouders is verder vereenvoudigd. De Belastingdienst heeft dit besluit genomen na overleg met de brancheorganisatie BOVAG. Rijschoolhouders die bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak willen voorkomen, moeten hiervoor als bewijs een vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden. Bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak geldt, als iemand […]

Lees verder
11 april 2011
Cafetaria

HeRa Finance is een administratiekantoor gevestigd te Vroomshoop (Twente). Wij bieden wij u onze diensten aan tegen een van te voren vastgelegde (lage) prijs. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Wij verzorgen uw gehele boekhouding, jaarrekening en alle aangiften (BTW, LB, IB, VPB e.a.). U wordt geregeld op de hoogte gehouden hoe u er financieel voorstaat. Dat […]

Lees verder
11 april 2011
ZZP

HeRa Finance is een administratiekantoor gevestigd te Vroomshoop (Twente). Wij bieden wij u onze diensten aan tegen een van te voren vastgelegde (lage) prijs. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Wij verzorgen uw gehele boekhouding, jaarrekening en alle aangiften (BTW, LB, IB, VPB e.a.). U wordt geregeld op de hoogte gehouden hoe u er financieel voorstaat. Dat […]

Lees verder

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN
mail@herafinance.nl

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram