Wat willen wij u graag laten weten?

Hieronder vindt u een aantal berichten wat wij denken wat interessant is om te weten.
11 November 2013
Verlegging van BTW bij onderaanneming

Verlegging bij uitvoeren van werken van stoffelijke aard met betrekking tot onroerende zaken Bij het uitvoeren van werken van stoffelijke aard die betrekking hebben op onroerende zaken wordt de heffing van de belasting verlegd. De belastingheffing wordt verlegd in de relatie tussen onderaannemer en aannemer (waaronder de eigenbouwer) en de relatie tussen uitlener en inlener […]

Lees verder
4 October 2013
(Tijdelijke) verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Vrijstelling van schenking wordt verhoogd tot € 100.000,- voor aflossing lening eigen woning

Lees verder
1 October 2013
Lening eigen woning vanaf 2013

Wat zijn de regels voor het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening en waar moet u opletten om de rente aftrekbaar te hebben.

Lees verder
5 September 2013
Gratis online factureren en inkoopfacturen inscannen

Alle facturen ten alle tijde inzichtelijk hebben Als u gebruik wilt maken van onze diensten, maar liever ten alle tijde uw over uw inkoop- en verkoopfacturen wilt kunnen beschikken, bieden wij u deze optie. Het is hiermee mogelijk dat zowel u als wij de facturen kunnen inzien, zodat u deze niet aan ons hoeft op […]

Lees verder
26 April 2013
Botter Administratie Vroomshoop Failliet

Op 24 april 2013 is door de Almelose rechtbank Botter Administratie uit Vroomshoop failliet verklaard (Bron: Tubantia). Dit is natuurlijk een enorm drama voor Peter Botter en zijn gezin. Maar dit geeft ook problemen voor de klanten van zijn administratiekantoor. We hebben meerdere malen contact opgenomen met de curator teneinde opties door te nemen om de […]

Lees verder
9 October 2012
Fiscale Oudedagsreserve – sparen voor later

Wanneer u in loondienst bent bouwt u (in de meeste gevallen) via uw werkgever een pensioen op. Uw werkgever houdt een gedeelte van uw loon in, zet dit apart en keert dit uit wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het gedeelte dat apart gezet wordt behoort bovendien niet tot het loon en daar hoeft […]

Lees verder
7 August 2012
Hoe om te gaan met BTW verhoging

De staatssecretaris heeft antwoorden gegeven op vragen over de verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21%. Vanaf 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd naar 21%. Mede naar aanleiding van de overgangsregelingen zijn hierover vragen gesteld. Deze vragen en de daarop gegeven antwoorden vindt u hieronder: Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten […]

Lees verder
1 July 2012
Cooperatie

De coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, door overeenkomsten met hen af te sluiten. Bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de leden. Bij coöperatieve ondernemingen zijn de leden-eigenaren tevens voorname zakenpartners van de coöperatie en zijn zij daardoor nauw betrokken bij de strategie. Hun rol is […]

Lees verder
2 January 2012
Verzamelbesluit 2012

Zie als bijlage het verzamelbesluit 2012.

Lees verder
23 December 2011
BLKB 2011-2477M Uitstel van betaling bij eindafrekeningwinst

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 29 november 2011 arrest gewezen over de vraag of en onder welke voorwaarden Nederland belasting mag heffen ter gelegenheid van het verplaatsen van de feitelijke bestuurszetel vanuit Nederland naar een andere lidstaat (National Grid Indus BV). Dit besluit beoogt, vooruitlopend op wetgeving, de uitvoeringspraktijk in […]

Lees verder
23 December 2011
BLKB 2011-2437M Vaststelling marktrente IB/VPB

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen. De goedkeuring in dit besluit is gebaseerd […]

Lees verder
23 December 2011
BLKB 2011-1803M Overdrachtsbelasting

Dit besluit bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Dit besluit vervangt het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M. In onderdeel 5.3 is een voorwaarde gewijzigd voor de goedkeuring bij verdeling van de huwelijksgemeenschap of nalatenschap na een herverkaveling. De onderdelen 7, 8 en 9 zijn nieuw. In de onderdelen 7, 8 […]

Lees verder

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN
mail@herafinance.nl

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram