Wat willen wij u graag laten weten?

Hieronder vindt u een aantal berichten wat wij denken wat interessant is om te weten.
21 December 2011
BLKB 2011/2560M Heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 29 juni 2011, BLKB 2011/1233M. Het besluit bevat onder meer een goedkeuring om voor de btw-correctie op grond van het tot 1 juli 2011 geldende BUA een vast percentage te hanteren voor de bepaling van het gebruik voor privédoeleinden van auto’s die mede voor privégebruik aan […]

Lees verder
21 December 2011
BLKB 2011/2061M Herinvesteringsreserve

Dit besluit is een samenvoeging van besluit van CPP 2006/1173M dd 05-12-2006 en CPP 2009/83M dd 16-12-2009. Hierin komt de vorming van de herinvesteringsreserve, de afboeking ervan op een bedrijfsmiddel, de toepassing van de boekwaarde-eis, de voorwaarde van “eenzelfde economische functie”, het begrip overheidsingrijpen en tot slot nog enkele overige onderwerpen die verband houden met de […]

Lees verder
7 December 2011
BLKB 2011-1828M Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 5 juli 2011, nr. BLKB2011/618M. Naar aanleiding van vragen uit de praktijk zijn onderdelen toegevoegd over de werkplek (zie onderdeel 4.10) en de inschrijving in een beroepsregister (zie onderdeel 4.11). Ook is aangegeven dat een vaste vergoeding achteraf niet mogelijk is (zie de onderdelen 3.3.4 en […]

Lees verder
6 December 2011
BLKB 2011/641M Omzetbelasting inzake aftrek van voorbelasting

De staatssecretaris is in een vernieuwde besluit nader ingegaan op de gevolgen van de implementatie van de Technische Herzieningsrichtlijn in de BTW-regelgeving per 1 januari 2011. In § 5.3.1 t/m § 5.3.5 worden de gevolgen beschreven voor de btw-heffing bij onroerende zaken die ondernemers zowel bedrijfsmatig als privé gebruiken. Daarbij komt ook de overgangsregeling die in […]

Lees verder
22 November 2011
Fiscale partnerregeling en heffingskorting

De staatssecretaris van Financiën heeft bij een besluit van 11 november 2011 (BLKB2011/1208M) het beleid over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen geregistreerd. Met dit besluit zijn de besluiten DGB2010/745M en CPP2005/3058M ingetrokken. Enkele van de goedkeurende besluiten zijn: De belastingplichtige die in het kalenderjaar minder dan zes maanden een fiscaal partner heeft, komt toch in aanmerking […]

Lees verder
22 November 2011
Intrekking diverse besluiten loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft bij een besluit van 11 november 2011 (BLKB2011/2179M) een aantal beleidsuitingen over de loonbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren. Het voornaamste doel van deze besluiten was om de werking van de destijds geïntroduceerde Wet IB 2001 toe te lichten. Daarnaast is een enkele goedkeuring opgenomen. Inmiddels is de […]

Lees verder
14 November 2011
Advertentie

Administratiekantoor HeRa Finance hanteert voor zzp-ers (bouwvakkers, stucadoors, schilders, webdesigners, ict-ondernemers) de volgende tarief: € 187,50 per kwartaal Dit tarief geldt vanaf de eerste periode waarover wij voor u de omzetbelasting aangifte verzorgen (hierdoor hoeft u niet bang te zijn voor dubbele facturen voor periodes verzorgd door een eventueel ander administratiekantoor). Wij verzorgen: de financiële […]

Lees verder
4 November 2011
BLKB 2011/26M Actualisering omzetbelasting

De staatssecretaris heeft in een vernieuwde besluit een toelichting gegeven op de goederen en diensten waarvoor het verlaagde omzetbelasting geldt. Zie besluit BLKB 2011/26M

Lees verder
25 October 2011
Kilometerregistratie

Zoals in een bericht aangegeven, dient er thans bijgehouden worden wat de verhouding is tussen zakelijke en privékilometers om BTW terug te kunnen vorderen indien de auto privé is. Hierbij treft u een document aan waarin het bijgehouden kan worden. Reiskostenvergoeding

Lees verder
17 October 2011
Intrekking diverse besluiten omzetbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft bij een besluit van 6 oktober 2011 (BLKB2011/566M) een aantal beleidsuitingen over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze hun belang hebben verloren of beschrijvend/casuïstisch zijn. Tevens is bij een aantal beleidsuitingen expliciet vermeld dat ze bij eerdere beleidsbesluiten generiek zijn ingetrokken. Hierbij heeft de staatssecretaris duidelijk gemaakt dat de besluit inzake […]

Lees verder
24 August 2011
Wijziging van de begunstiging van oud-regimelijfrenten ten behoeve van de minstverdienende echtgenoot, gevolgd door omzetting in een lijfrentespaarrekening

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht, waarin duidelijk wordt dat de overgangsbepaling O van de Invorderingswet (en daarmee ook artikel 69 WET IB 1964) ook geldt voor situaties waarin een oud-regime-lijfrenteverzekering fiscaal geruisloos wordt omgezet in een met ingang van 2008 fiscaal mogelijke lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Dus als de rekeninghouder de andere echtgenoot […]

Lees verder
18 August 2011
Spijt van het opzetten van een structuur ter voorkoming belasting?

Heeft u in het verleden belastingheffing trachten te voorkomen en wilt u ervan af. Doe dit dan voor 1 december 2011. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat er geen vergrijpboete wordt opgelegd als de belastingplichtige of zijn adviseurs de (ontmantelde) trust- en stichtingsstructuren meldt. Zie hier het besluit.. Hieronder volgt de tekst van de […]

Lees verder

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN
mail@herafinance.nl

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram