Wanneer u in loondienst bent bouwt u (in de meeste gevallen) via uw werkgever een pensioen op. Uw werkgever houdt een gedeelte van uw loon in, zet dit apart en keert dit uit wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het gedeelte dat apart gezet wordt behoort bovendien niet tot het loon en daar hoeft dus ook geen loonbelasting over betaald te worden. Pas bij uitkering van het pensioen moet u hierover belasting betalen.

Wanneer u een eigen bedrijf hebt (een eenmanszaak) dan bouwt u niet automatisch een pensioen op. U zult dus nu zelf moeten gaan nadenken over later. De belastingdienst biedt u hier een mooie mogelijkheid voor: de fiscale oudedagsreserve (FOR). Aan de hand van een voorbeeld zal ik uitleggen hoe de FOR werkt en wat de voorwaarden zijn.

Stel: u behaalt in het jaar 2011 een winst van € 40.000. U wilt ook na uw pensioen zeker zijn van extra inkomen bovenop uw AOW. De belastingdienst biedt de mogelijkheid om nu alvast geld opzij te zetten. U mag 12% van uw winst opzij zetten (met een maximum van € 9.542 in 2012). In dit voorbeeld is dit dan € 4.800 (=12% van € 40.000).

Uw belastbare bedrag in 2011 is nu niet € 40.000 maar € 40.000 - € 4.800 = € 35.200. Op uw balans neemt u nu een post Fiscale Oudedagsreserve op ter waarde van € 4.800. Wanneer u dit jarenlang doet kunt u dus een flinke voorziening opbouwen voor later en tegelijkertijd belastingbetaling uitstellen.

Wat is het nadeel van het opbouwen van een FOR? Het lijkt erop alsof u belasting bespaart. Toch is dit niet zo. Wanneer u uw voorziening uitkeert moet u nog steeds belasting betalen. U bent immers verplicht om over het bedrag dat is opgenomen belasting te betalen. Waarom dan niet direct belasting betalen maar toch gebruik maken van de FOR?

Ten eerste hoeft u niet nu al te betalen waardoor u geld in uw onderneming houdt en dus ruimer bij kas zit. Daarnaast is uw inkomen na uw pensioen misschien lager dan nu en zult u dus in een lagere belastingschijf terecht komen en bespaart u dus alsnog een beetje belasting.

Welke vereisten zijn er voor het opnemen van een FOR?

  • U moet ondernemer zijn voor de belastingdienst en recht hebben op de zelfstandigenaftrek (u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur);
  • U mag nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
  • U moet wel winst maken, bij verlies mag u niets toevoegen;
  • Uw totale oudedagsreserve mag niet hoger zijn dan uw bedrijfsvermogen;
  • U moet de FOR opnemen op uw balans;
  • De FOR is persoonlijk. Wanneer uw partner meewerkt, kan deze ook een eigen FOR opnemen;
  • De FOR mag worden verdeeld over meerdere ondernemingen, zolang er maar niet meer dan het maximum van € 9.542 wordt toegevoegd.

 

 

Bron:

Belastingdienst

Uw administratie zelf boeken of compleet uitbesteden

Eersteklas advisering, een gesprekspartner die kritisch met u meedenkt. We werken met een aantal online administratiesystemen, waar u indien gewenst zelf op elk moment kunt inloggen. Zorg dat u op de hoogte bent van uw onderneming.
OFFERTE OPVRAGEN

HeRa Finance

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram